Ferðalög á Hornströndum

Ferðalög á Hornströndum snemmsumars.

 

Að gefnu tilefni vill Umhverfisstofnun koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri.

 

Þeir sem hyggjast leggja leið sína í Hornstrandafriðlandið snemmsumars þurfa að hafa eftirfarandi í huga:

 

-  Reglur Hornstrandafriðlands kveða á um að ferðamenn þurfi að tilkynna um ferðir sínar á tímabilinu 15. apríl til 15. júní.  Ástæðan fyrir því er nauðsyn þess að hafa yfirsýn yfir ferðir ferðamanna á umræddu tímabili en þá er náttúra svæðisins hvað viðkvæmust (fugla- og dýralíf) og þolir lítið rask eða truflun.  Svæðið er þá að koma undan snjó og yfirleitt  mjög blautt yfirferða.  Jafnframt er oft kalt á svæðinu á umræddum tíma, ekki síst jarðkuldi (tjöld).  Ekki er æskilegt að margir og/eða fjölmennir hópar fari um svæðið á umræddu tímabili. 

 

-  Ferðamenn þurfa að gera sér grein fyrir því að fáir, ef nokkrir eru á svæðinu á umræddu tímabili. Jafnframt hefur ástand svæðisins og öryggisbúnaður ekki verið tekinn út og því óvissa um ástand neyðarskýla, talstöðva o.s.frv. 

 

-  Talsverður snjór getur verið í fjallaskörðum og þau jafnvel verið ófær (háir, lóðréttir skaflar í brúnum).  Vöð á ám gætu hafa breyst yfir vetrartímann og óvissa um ástand brattra fjallastíga (einstiga). 

 

-  Fara þarf varlega á tjaldsvæðum, jafnt vegna bleytu svo og vegna sinu (varlega með eldunaráhöld).  Flestir kamrar eru fergðir yfir vetrartímann (hurðir).  Gæta þarf þess að loka þeim tryggilega þegar tjaldsvæði eru yfirgefin.  Ekkert skal skilja eftir sig á svæðinu.  Fara skal varlega í blautum stígum og gæta þess að troða þá ekki út eða mynda nýja stíga. 

 

-  Brýnt er að fara varlega í nágrenni varpsvæða fugla og við refagreni.  Ekki skal dvelja á slíkum stöðum eða skilja eftir sig mat eða annað sem veldur truflun.  Dýralíf er viðkvæmt á þessum tíma og styggist auðveldlega.

 

-  Af og til koma ísbirnir á svæðið með Grænlandsísnum.  Þó slíkar heimsóknir séu ekki mjög tíðar, þarf að hafa varan á sér og fylgjast vel með umhverfinu og ummerkjum (slóð) eftir dýrin.  Strax skal tilkynna ef björns verður vart á svæðinu og forðast ber að nálgast dýrið. 

 

-  Landvörður fer um svæðið í maí og kannar aðstæður.  Brýnt er að slíku eftirliti sé lokið áður en ferðamenn leggja leið sína um svæðið.  Tilkynna þarf starfsmanni Hornstrandafriðlands á Ísafirði ef ferðast á á tímabilinu 15. apríl til 15. júní um friðlandið, þ.e. áður en eiginlegt tímabil ferðamennsku hefst.  Landeigendur eru undanþegnir þessu ákvæði.

 

Hornstrandaleiðbeiningar

 

Hornstrandafriðlandið var friðlýst með lögum 1975.  Markmið friðlýsingar er vernd náttúru svæðisins. Til þess að friðlandið haldi gildi sínu og veiti ferðamönnum upplifun og ánægju, þurfa allir að leggjast á eitt og lágmarka álag sitt á svæðið og náttúru þess.

 

- Tökum tillit til dýralífs og gróðurs.  Notum göngustíga þar sem þeir eru og tjöldum á merktum tjaldsvæðum. Allt sem borið er inn á tjaldsvæði, s.s. rekaviðadrumbar, grjót til að fergja tjöld og annað slíkt skal skila aftur að dvöl lokinni. Á tjaldsvæðum eru kamrar eða salerni og skal að ganga vel um þau.

 

- Taka ber allt rusl með sér af svæðinu.  Óheimilt er að urða það, brenna, skilja eftir eða setja í kamra.  Skiljum engin ummerki eftir veru okkar í friðlandinu.

 

- Brýnt er að undirbúa ferð í friðlandið af kostgæfni.  Meðal nauðsynlegs búnaðar má nefna; vatnsvarinn skjólfatnað, góðir gönguskór, regn- og vindhelt tjald, kort af svæðinu, nægur matur og eldunaráhöld.

 

- Heimild þarf til að setja upp bálkesti.  Fara skal varlega með eldunaráhöld og einnota grill.

 

- Gæludýr er best er að skilja eftir heima, en ef ferðast er með þau, ber að hafa stjórn á þeim allan tímann sem dvalið er í friðlandinu. Hafa skal þau í bandi og fjarlægja úrgang frá þeim.

 

- Hornstrandafriðlandið er að mestu í einkaeign.  Taka ber tillit til húseigenda á svæðinu og virða friðhelgi húsa þeirra.

 

- Símasamband er takmarkað í friðlandinu.  Á sumum stöðum er GSM samband. Talstöðvar eru í neyðarskýlum.

 

- Notum ekki neyðarskýli nema brýn ástæða sé til, s.s. vegna slæms veðurs, veikinda, taps á búnaði o.fl..  Skiljum ekkert eftir okkur í skýlunum eða fjarlægjum nokkuð úr þeim.  Góð venja er að rita nafn sitt og ferðaáætlun í gestabækur skýlanna. 

 

Á tímabilinu 15. apríl til 15. júní ár hvert skal tilkynna Hornstrandastofu á Ísafirði um ferðalög um svæðið (sími 590 2000). Þetta ákvæði  tekur þó ekki til ferða landeigenda.

 

HornstrandirPDFLink Hjálpleg skrá fyrir þá sem ætla að ferðast um Hornstrandir